+372 65 85 355 / [email protected]E-R 10:00 – 18:00, L: 11-16 Madara 33 | Mahtra 1, Tallinn

Kauba tagastamine

14-päevane taganemisõigus

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Mänguarvutid e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kättetoimetatud või Mänguarvutid poes üleantud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud Mänguarvutid e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes Mänguarvutid poest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Mänguarvutid e-poe aadressil [email protected] mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist või selle üleandmist Mänguarvutid poes.
3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses , välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, Mänguarvutid esindusse tagastada.
5. Mänguarvutid kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.
6. Tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

– tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud
– audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud

Tähelepanu!

Kui klient tellib e-poest kauba, millele ta ise Mänguarvutid.ee poodi järele soovib tulla, siis on tal kauba üleandmise ja vastuvõtmise hetkel võimalus tutvuda tellitud kaubaga ning vajadusel esitada müüjale kauba kohta lisaküsimusi.

Mänguarvutid e-pood ei sõlmi tarbijaga järelmaksu lepinguid, vaid pakub võimalust elektrooniliselt teha järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik taotlus järelmaksu pakkuvale krediidiasutusele. Positiivse vastuse korral sõlmitakse kliendiga järelmaksu leping kliendi poolt valitud Mänguarvutid poes. Sellisel moel tehtud lepingutele ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid tarbijal on võimalik kasutada 14-päevast krediidilepingust taganemisõigust.

Kui tarbija soovib krediidilepingust taganeda, võib ta 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise hetkest tagastada Mänguarvutid krediidilepinguga ostetud kauba ning esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel avalduse lepingust taganemise kohta. Kui kaup on originaalpakendis ning kasutamata, tagastatakse tarbijale krediidilepingu sõlmimisel makstud summa – esimene sissemakse ning lepingutasu.

14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus ning krediidilepingust taganemisõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Mänguarvutid e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot meie garantii- ja hooldusosakonnast [email protected]

Pretensioonide käsitlemise kord

1. Mänguarvutid e-poe poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
2. Pretensiooni võib esitada seadme konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.
3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
4. Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve.
5. Pretensiooni võib esitada klient Mänguarvutid peaesindusse aadressil Madara 33.
6. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

7. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
7.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
7.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest;
7.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
7.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
7.6 Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);
7.7 Rikete eest seadme töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
7.8 Kliendi poolt installeeritud, kuid seadmele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häiretele;
7.9 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
7.10 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

8. Mänguarvutid ei vastuta:

8.1 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.
8.2 Defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekt ei ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest seadme remonti toomise hetkel.

9. Kui remonti toodud seadet ei ole kasutatud vastavalt seadme kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus seadmele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse kliendile hinnapakkumine, seadme remondiks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on klient kohustatud tasuma Mänguarvutid-le käsitlustasu seadme defekteerimise (vea tuvastamise) ja transpordi korraldamise eest. Sõltuvalt seadmest jääb käsitlustasu vahemikku 25€ – 55€
10. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Mänguarvutid tõestab, et seadmel esinevad puudused on tekkinud ostja süül. Seadme remont toimub punktis 9 väljatoodud tingimustel.
11. Mänguarvutid on kohustatud eriarvamuste korral seadmel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates seadme müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.
12. Kui klient esitab seadme kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja defekteerimise käigus selgub, et seade on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.
13. Kui pretensiooni aluseks oleva seadme remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse seade samaväärse seadmega.

asrock logo4
asus logo3
crucial logo1
gigabyte logo5
zalman logo2