+372 65 85 355 / [email protected]E-R 10:00 – 18:00, L: 11-16 Madara 33 | Mahtra 1, Tallinn

GARANTIITINGIMUSED

Manguarvutid.ee e-pood vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale (kui saaja võttis saadetise vastu ja kirjutas alla, et on kätte saanud) ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini. Saadetise vastuvõtmise hetkest läheb kogu saadetises olevate esemete (kaupade) juhusliku hävimise või rikkumise risk üle saajale. Garantii kehtib tervele arvutile (mitte komponentidele eraldi) tingimusel, et garantiikleeps ei ole katkine.

Garantii kaotab kehtivuse kui seadmel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu, sigaretituha, suitsuvaigu jne. poolt.

Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Kliendil tuleb garantiiremonti minev PC Gamer lauaarvuti toimetada teeninduskeskusesse aadressil Madara 33, Tallinn 10613.  Lähemat informatsiooni saab meiliaadressil [email protected].

Sülearvutite ja brändlauaarvutite autoriseeritud teeninduskeskused asuvad:

MTTC Eesti OÜ / Servisa ICT OÜ
(MSI, Lenovo, Asus, Dell)
Sepise 10, Tallinn
E-R 9.00-18.00
Telefon: 6018073 / 6671796
Garantii alus: ostuarve

ASPLEX Sp. z o.o. (Acer)
ul. Graniczna 8 D-E
54-610 Wroclaw, Poland
Tel. +48 22 209 89 88
[email protected]

Toodete saatmine garantiisse toimub kliendi kulul.

Toodetel kehtivad alltoodud müügigarantii tähtajad ning tingimused:
– arvuti müügigarantii on 24 kuud*;
– sülearvutite müügigarantii on 12-24 kuud*;
– seadme aku müügigarantii on 6 kuud;
– arvuti lisaseadmete, ka neil, mis arvuti ostmisel või hilisemal täiendamisel on monteeritud vastavalt eritellimusele, müügigarantii on 12 kuud;
– väliste seadmete (klaviatuuridel, hiirtel, juhtmetel, üleminekutel, arvutikottidel) müügigarantii on 6 kuud;
– Wi-Fi ja Bluetooth adapterite müügigarantii on 6 kuud;
– arvuti korpuste ja ventilaatorite müügigarantii on 6 kuud.
– kui arvutit kasutatakse krüptoraha kaevanduse eesmärgiga, siis garantii on 12 kuud.

* kui ostu hetkel kehtivas hinnakirjas ei ole seatud teisiti.

MÜÜGIGARANTII AJA JOOKSUL MANGUARVUTID.EE PAKUB:
– tasuta hooldust (tolmupuhastus + termopasta vahetus) – kehtib ainult PC Gamer lauaarvutite puhul;
– pahatarkvara eemaldamist ja viirusetõrje installeerimist;
– lisakomponentide paigaldamist (lisandub vaid komponentide ostuhind).

MÜÜGIGARANTII EI LAIENE:

– pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele (nt hiirematid), litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;
– kokkupandud lauaarvutile, mille garantiikleeps on katki läinud tarbija süül. Sellel juhul kehtib ainult 24-kuuline pretensiooni esitamise aeg;
– häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
– häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
– ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
– tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
– sülearvutite puhastusele;
– seadme kasutamisel väljaõppeks;
– häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad;
– häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
– häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
– riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
– tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
– arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
– ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
– tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
– kokkupandud lauaarvutile, mis on edasi müüdud teisele tarbijale (arvuti omanik on muutunud).

MANGUARVUTID.EE E-POOD EI VASTUTA:

– remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. Andmete varundamine on kliendi kohustus;
– toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud;
– häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
– häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus.

Tootja/ müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Manguarvutid.ee e-poele pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve.

Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Manguarvutid.ee e-pood tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül. Sellisel juhul on Manguarvutid.ee e-poel õigus esitada kliendile arve teostatud diagnostika kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub ostja. Sellisel juhul on Manguarvutid.ee e-poel õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab Manguarvutid.ee e-pood endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.

Seadme parandamise puhul garantiitähtaeg ei pikene. Asendusarvutit tarbija kasutusse remondi ajaks ei anta.

Sõltuvalt asjaoludest võib garantiiremont võtta alates 3 tööpäevast kuni 8 nädalani.

asrock logo4
asus logo3
crucial logo1
gigabyte logo5
zalman logo2